18 maja 2024

Fotowoltaika w 2021 roku – na jakie dotacje można liczyć?

Fotowoltaika to instalacja pozwalająca pozyskać energię słoneczną, którą można wykorzystywać w gospodarstwie domowym. Ten ekologiczny sposób na obniżenie rachunków za energię cieszy się w Polsce dużą popularnością. Obecnie można jeszcze uzyskać dotacje przy zakładaniu nowych instalacji, a nowi prosumenci do końca grudnia 2021 roku będą ponosili niższe koszty związane z odbieraniem od operatorów nadwyżej energii.

Program “Mój Prąd”

Najpopularniejszym programem dotacji do fotowoltaiki jest “Mój Prąd”. W 2021 roku prosumenci otrzymują jednak niższe dotacje niż w poprzednich edycjach programu. Obecnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych (wcześniej było to 5 tysięcy złotych). Program ten obejmuje wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne, a wniosek można wygodnie złożyć drogą online. Kolejna edycja programu “Mój Prąd” jest przewidziana na rok 2022.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od 2019 roku. Ulga przysługuje za rok, w którym poniesiono wydatek związany z montażem instalacji fotowoltaicznej, przy czym wysokość ulgi nie może przekroczyć łącznie 53 000 zł dla jednego podatnika.

Program “Agroenergia”

“Agroenergia” to program dedykowany dla rolników, decydujących się na fotowoltaikę https://suntrack.pl/144-victron-energy w swoich gospodarstwach. Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy użytkujący gospodarstwa o powierzchni 1-300 ha, którzy prowadzą działalność rolniczą co najmniej od roku. W zależności od ogólnych kosztów oraz mocy instalacji, rolnicy mogą otrzymać maksymalne dofinansowanie w granicach 15-20 tysięcy złotych.